ΜΑΘΗΤΕΣ

 

                                                                                                        ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Κατανομή των μαθητών ανά τάξη για το σχολικό έτος 2015-2016

 

Μαθητικό δυναμικό με βάση το φύλο ανά τάξη
 2015-2016
 
ΤΑΞΗ: ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ
Α΄ ΤΑΞΗ 39 36 75
Β΄ ΤΑΞΗ 23 26 49
Γ΄ ΤΑΞΗ     24    33 57
ΣΥΝΟΛΑ 86  95 181
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
2005-2006 162
2006-2007 162
2007-2008 155
2008-2009 152
2009-2010 152
2010-2011 161
2011-2012 182
2012-2013 193
2013-2014 192
 
2015-2016 181