2010-2011

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ (για το μάθημα Εφαρμογές Η/Υ)

 

Για το 1ο τμήμα ΤΟΥ Β1 πατήστε εδώ :

 

Για το 2ο τμήμα ΤΟΥ Β1 πατήστε εδώ :

 

Για το 1ο τμήμα ΤΟΥ Β2 πατήστε εδώ :

 

 

Για το 2ο τμήμα ΤΟΥ Β2 πατήστε εδώ :